fbpx

Luka Leško, ambasador i suradnik siLAB

Luka Leško o važnosti mjernih instrumenata u sportskoj dijagnostici

“Znanost u sportu konstantno napreduje u smislu novih spoznaja o sportskoj pripremi, mjerama oporavka, kao i uređajima za mjerenje i razvoj različitih karakteristika sportaša. Magistrirao sam upravo na temi izrade mjernih instrumenata za procjenu pripremljenosti sportaša, a ovaj dio kineziologije smatram nezaobilaznim u vrhunskom sportu. Postoje hipotetske jednadžbe specifikacije uspješnosti koje hijerarhijski prikazuju faktore/dimenzije koje u određenom sportu uvjetuju vrhunske rezultate stoga svaki trener treba znati što sve uspješan sportaš treba posjedovati.

U sportu se teži kvantitativnom/kvalitativnom prikazu varijabli što omogućuje istraživanja, uspoređivanje, mjerenje rezultata i njihovo vrednovanje, a samim time i dolazak do novih rješenja u funkciji optimizacije plana i programa treninga, dijagnostike pripremljenosti, selekcije mladih, predikcije uspjeha, otkrivanja deficita, prevencije ozljeda i recidiva te sanaciji uslijed njihove pojave.”

Science Innovation Lab – nova tehnologija za psihičku i fizičku pripremu sportaša

“Science Innovation Lab j.d.o.o. je jedna od rijetkih kompanija koje jednaku pažnju posvećuju razvoju uređaja za napredak u psihološkim segmentima, a ne samo motoričkim i funkcionalnim kao većina, a upravo psihološka pripremljenost može značiti prevagu na sportskom borilištu. Iako postoje sportovi s više i manje izraženom kognitivnom komponentom, za očekivati je da sportaš s kvalitetnijom sposobnošću procesiranja informacija (identifikacija podražaja – selekcija odgovora – programiranje odgovora) ima bolje preduvjete za uspjeh. Slično vrijedi i za vrijeme reakcije na koje utječe velik broj mogućih kombinacija podražaja, njegova kompatibilnost s odgovorom, količina vježbe i anticipacija. Kako je pažnja sportaša ograničena kapaciteta, cilj je da njome upravlja učinkovito, s fokusom na najvažniju situaciju uz ignoriranje okolinskih distraktora. Imao sam situacija da su moji sportaši, iako tjelesno spremni, sebe opisali osobama s manjkom samopouzdanja i odlučnosti na natjecanju, često su razmišljali o porazu, bili emocionalno “zamrznuti” prije borbe, a remeteći su im čimbenici onemogućavali provođenje trenerovih savjeta. Upravo takva obilježja često su bila u negativnoj korelaciji s njihovim natjecateljskim učinkom stoga smatram kako je psihološka priprema važan dio pripreme sportaša, kako bi se uvježbana tehnika i taktika u kombinaciji s tjelesnom pripremljenošću bez većih poteškoća mogla prezentirati u sportskoj izvedbi.”

Navedeno je očito prepoznato pri kreiranju NeuroTracker-a. Koje je vaše iskustvo s tim uređajem?

“O Neurotracker-u sam prvotno doznao iz članka u The Journal of Strength and Conditioning Research iz 2014. koji je donio zaključke kako njegova kontinuirana primjena značajno pozitivno utječe na određene komponente košarkaške igre, točnije kontrolu lopte, a time i na učinkovitost igrača. Neurotracker je uređaj za unapređenje kognitivne sposobnosti sportaša. Isprobao sam ga na sebi, a znam da ga koriste vozači Formule 1, dobar dio momčadi Premier lige, kao i NBA igrači. U Americi se pod utjecajem Lombardijeve etike koja priznaje isključivo pobjedu, ništa ne prepušta slučaju. siLAB je, osim Neurotracker-a, lansirala je i niz korisnih uređaja za poboljšanje efikasnosti sportaša. Uz CardioWall i Fitlight Trainer koji se baziraju na poboljšanju brzine, ravnoteže, izdržljivosti i sl., praktičnim i korisnim smatram Zephyr. Uređaj je vrlo jednostavan za korištenje jer djeluje na principu svima poznatog pulsmetra, a pruža velik broj podataka: frekvencija srca, frekvencija disanja, akcelerometar, unutarnja temperatura tijela, podaci o trenutnom zamoru, stanje hidracije i rizik od pretreniranosti samo su dio korisnih funkcija. Uređaj je dakle koristan i u procjeni kada i koliko opteretiti sportaša, a kada ga odmoriti. Tehnologija za dijagnostiku stanja pripremljenosti i uređaji koji omogućuju ciljani napredak sportaša u željenim sposobnostima, danas su nezaobilazni u vrhunskom sportu. Time se detektiraju deficiti, a fokus trenera nakon analize usmjerava na one najpotrebnije poteze. Omogućuje se korištenje širokog spektra informacija i smanjuje rizik pogrešaka pri konstruiranju plana i programa treninga.”

Koliko je važna pravilna tehnika u sportu? Što se u živčanom sustavu događa prilikom učenja pokreta? Što sve utječe na sportaše prilikom nastupa?

“Biomehaničke osnove tehnike određenog sporta su zasnovane na znanstvenim zakonitostima čime označavaju pojam pravilne sportske tehnike. Osim što pokreti moraju biti pravilni, važno je da budu precizni i pravovremeni. Kada sportaš pravilno usvoji određenu tehniku, prilagođava je svojim tjelesnim obilježjima i u tom smjeru usavršava. Adamsova teorija zatvorene petlje govori kako se prilikom učenja pokreta stvara struktura perceptivnog traga koja ocjenjuje točnost samog pokreta. Uz više vježbe, trag postaje izraženiji. Također, stvara se i trag u pamćenju, važan za selekciju i inicijaciju pokreta. Čim je pokret započeo, funkcija traga u pamćenju prestaje, a daljnju kontrolu pokreta preuzima perceptivni trag. Ako promatramo čimbenike koji utječu na sportaša tijekom nastupa, odmah ću reći kako je njih mnogo i da je njihova struktura iznimno složena. Svatko nastup doživljava na sebi svojstven način. Jedan izvor informacija je upravo tijelo sportaša koje iz svojih različitih segmenata (primjerice mišića i zglobova) odašilje informacije. Proprioceptivne informacije signaliziraju poziciju tijela i njegovih dijelova te daju informaciju o proizvedenim mišićnim silama dok kinestetičke dolaze iz motoričkog sustava i signaliziraju kontrakcije i pokrete udova. Vestibularni aparat iz unutarnjeg uha daje informacije o položaju i pokretima glave što utječe na održavanje ravnoteže. Nadalje, tu su i mišićna vretena, Golgijev tetivni aparat i receptori u koži koje obavještavaju o dodiru, pritisku, boli i sl. Ukoliko promatramo eksteroceptivne informacije koje dolaze izvan tijela putem primjerice vida i sluha, postoji čitav niz izvora iz okoline koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na izvedbu sportaša kao npr. glasna publika. Upravo zbog složenosti situacije na sportskom borilištu, važno je fokus usmjeriti na ono najvažnije, a SSI omogućuje uređaje kojima se navedeno može značajno unaprjeđivati.”